Průběh insolvence
Stručný průběh insolvence neboli (oddlužení, osobní bankrot):

  • Prvotní kontakt, vstupní konzultace
  • Osobní schůzka, nebo jiný způsob komunikace
  • Shromažďování všech důležitých podkladů
  • Finanční analýza dlužníka
  • Návrh možného řešení
  • Vyhotovení zvolené služby
  • Poprodejní servis

Podrobný průběh insolvence neboli (oddlužení, osobní bankrot)

1) NAVÁZÁNÍ KONTAKTU:

První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit vy a to kontaktovat nás. To můžete učinit následujícími způsoby:

Domluvte si konzultaci ZDARMA na info@insolvence-insolvence.cz, nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete zde: INSOLVENCE – BEZPLATNÁ KONZULTACE.  Také nás můžete kontaktovat e-mailem: info@insolvence-insolvence.cz.
2) BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA:

Poté, co nás zkontaktujete, bude domluvena bezplatná schůzka, případně jiný způsob komunikace, na které Vám budou poskytnuty kompletní informace o institutu oddlužení, neboli ( insolvence, osobní bankrot) formálně tedy o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Dojte k seznámení se s Vašimi životními a finančními poměry a na základě sdělených informací zhodnotíme Vaší situaci a možnosti oddlužení. Sdělíme Vám jaké dokumenty a materiály jsou k realizaci oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) potřeba a v případě, že bude dán předpoklad úspěchu spočívající v povolení oddlužení krajským soudem, sepíšeme s Vámi písemnou objednávku našich služeb.

3) PŘEDÁNÍ PODKLADŮ:

V momentě, kdy nashromáždíte všechny potřebné dokumenty a materiály, tyto podklady od vás vyzvedneme a na základě výše uvedených dokumentů vyhotovíme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Poté, co bude sepsána objednávka a řešení Vaší situace z naší strany započne, nabízíme v případě Vašeho zájmu také převzetí veškerých ústních i písemných jednání s věřiteli, exekutory a inkasními společnostmi za Vás.

4) VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ:

Na základě akutnosti Vašeho případu vyhotovíme insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení v rozsahu 4 až 14 dnů. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (oddlužení, osobní bankrot, insolvence) zpracujeme tak, aby byl akceptován soudem a splňoval veškeré zákonem stanovené náležitosti.

5) NAPODPISOVÁNÍ A PODÁNÍ:

Po tomto kroku bude návrh na povolení oddlužení předám Vaší osobě k nahlédnutí, budou zkontrolovány všechny náležitosti a správnost uvedených údajů, insolvenční návrh s přiloženým návrhem na povolení oddlužení bude z Vaší strany podepsán. Zajistíme úřední ověření Vašeho podpisu a podáme návrh na místně příslušný krajský soud. (Místně příslušný krajský soud je ten, který je určen pro oblast Vašeho trvalého pobytu).

6) CO SE DĚJE PO PODÁNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ?:

Okamžikem podání návrh na krajský soud a zapsáním do insolvenčního rejstříku se automaticky zastavují veškeré exekuce, dražby, které jsou na Vás vedeny a zároveň na Vás nemohou být provedeny exekuce nové. Vaše dluhy nemohou narůstat o úroky z prodlení, smluvní pokuty, penále atd. Celková výše Vašich dluhů se tak k tomuto okamžiku zastaví.
Soud je povinen okamžitě po podání insolvenčního návrhu s přiloženým návrhem na povolení oddlužení zahájit potřebné kroky směřující k rozhodnutí o podaném návrhu. Od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení ve většině případů uplyne lhůta 15 pracovních dnů. Následuje proces, ve kterém věřitelé přihlašují své pohledávky a jejich přezkum soudem. Po tomto procesu soud rozhodne, zda oddlužení (insolvenci, osobní bankrot) schválí či nikoliv.
7) SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ (insolvence, osobní bankrot):

Po vydání usnesení o schválení oddlužení jste povinni dodržovat podmínky uvedené v insolvenčním zákoně a v předmětném usnesení. Přidělený insolvenční správce Vás povede k úspěšnému oddlužení. Oddlužení se uskutečňuje prostřednictvím měsíčních splátek a to po dobu 5 let. Samozřejmě i v této fázi jsme Vám nápomocni.

8) ÚSPĚŠNÉ POVOLENÍ ODDLUŽENÍ:

V momentě, kdy Vám soud oddlužení povolí, naše práce nekončí. I přesto, že od této chvíle budete komunikovat s insolvenčním správcem, kterého Vám přidělí příslušný krajský soud a který Vás bude provázet úspěšným průběhem oddlužení, budeme tu stále pro Vás. Ať už budete mít problém s příjmy, zaměstnáním, budete chtít pomoci s bydlením či poradenstvím v oblasti finančnictví a práva, obraťte se na nás, s ochotou poradíme a pomůžeme.

ZÁVĚREM:

Mohu tím něco ztratit? Ztratit nemůžete absolutně nic. V případě oddlužení vyřešíte svoje zadlužení a ušetříte tím značnou část finančních prostředků. V případě, že Vám bude insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zamítnut, vrátíme Vám zpět Vaše vynaložené finanční prostředky. Tak proč to nezkusit?

Jestliže máte stále nějaké pochybnosti, že nebudeme plnit své sliby, možná Vás přesvědčí referenční dopisy klientů, kteří mají oddlužení formou splátkového kalendáře schválené. U každého referenčního dopisu je také přiložen odkaz přímo na insolventní rejstřík, kde si můžete také vše ověřit.
Napište nám e-mail, napište sms, zavolejte nám, spojte se s námi přes online CHAT. Děkujeme.