Dotazy

Insolvence – otázky a odpovědi:

Co znamená to oddlužení neboli (insolvence, osobní bankrot)?

Dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, se jedná o jedno z možných řešení úpadku nebo hrozícího úpadku.
Co znamená být v úpadku?

Počáteční podmínkou pro oddlužení (insolvence, osobního bankrotu), je dlužníkův úpadek. Podle zákona je dlužník v úpadku, pokud má dva a více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není schopen splácet.

Neschopnost plnit své závazky se považuje za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací:

  • Dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků.
  • Dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti.
  • Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
  • Dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Co znamená hrozící úpadek?

O platební neschopnost dlužníka se jedná i tehdy, existuje-li reálná hrozba, že jedna z výše uvedených situací u dlužníka brzy opravdu nastane! V tomto případě se bavíme o tak zvaném hrozícím úpadku.
Jak probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře?

Dlužníkovi je pravidelně každý měsíc jeho zaměstnavatelem z příjmu strhávána zákonem určená část, která je následně prostřednictvím insolvenčního správce rozesílána mezi jeho věřitele. A to vše pod záštitou příslušného krajského soudu.

Nemám čistý trestní rejstřík, mohu žádat o oddlužení?

Vše záleží na tom, kdy jste byl odsouzen a za jaký trestný čin. Nesmíte být odsouzen v uplynulých pěti letech za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy (krádež, podvod, zpronevěra atd.). Pokud spadáte do této kategorie, i tak nás kontaktujte i pro Vás jsou zde možná řešení.

Co dělat v případě, kdy je můj příjem nízký?

I v těchto případech lze situaci řešit. Budete k tomu potřebovat třetí osobu, která Vám bude ochotna na splátky oddlužení každý měsíc přispívat. Nebo daný nedostatek vyřešit navýšení příjmů ve formě brigád, vedlejším pracovním poměrem atd.

Kdo je insolvenční správce?

Insolvenční správce je soudem určená osoba, která Vás provede zdárným oddlužením.

Jak je to s oddlužením a exekucí? Mám exekuce. Lze v tomto případě osobní bankrot (insolvenci, oddlužení) vyhlásit?

Mohu požádat o oddlužení (insolvenci, osobní bankrot) i když mám exekuce? Ano. Právě proto, že máte exekuce, byste měli uvažovat o oddlužení (insolvenci, osobním bankrotu). Nedovolit dluhům narůstat a začít jednat. Podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení způsobí mimo jiné i to, že všechny exekuční řízení budou zastaveny a veškeré dluhy budou hrazeny v rámci oddlužení. V praxi to znamená, že na Vás lze nařídit, ale nelze provést.

Jak zjistím, zda můj čistý průměrný měsíční příjem postačuje k tomu, abych mohl využít možnosti oddlužení (insolvence, osobního bankrotu)?

K výpočtu se musí přistupovat vždy individuálně. V závislosti na tom, zda je člověk bezdětný, svobodný atd. Základním pravidlem však je, že musíte být schopni za 5 let splatit alespoň 30% dluhů. Pro výpočet můžete použít kalkulačku, která je umístěna na našich webových stránka. Orientační kalkulačku naleznete ZDE. Do políčka mzda stačí uvést váš příjem, popřípadě zaškrtnout políčko manžel/manželka a vepsat počet dětí. Automaticky proběhne výpočet. Důležitá informace je až na konci v políčku max. možný dluh. Pokud je Váš dluh menší, můžete zažádat o oddlužení (insolvenci, osobní bankrot). Pokud je větší, nevěšte hlavu a kontaktujte nás, kalkulačka je pouze orientační, navíc existují možnosti, jak zažádat o povolení oddlužení i v případech, kdy máte nedostatečný příjem.

Zavolejte nám a domluvte si konzultaci ZDARMA, nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete zde: INSOLVENCE – BEZPLATNÁ KONZULTACE.  Kontaktovat nás můžete také pomocí online CHATU (v dolním pravém rohu obrazovky) či nám můžete kontaktovat e-mailem: info@insolvence-insolvence.cz.